I dag har jeg lagt et bilde ut på nettsiden som virkelig gjør meg stolt. (Bildet, ikke nettsiden som sådan.) Og det er ikke så mye bildet, heller. Men bildets motiv er det som gjør meg stolt. Og ikke så rent lite, heller.

Hva er det så med dette bildet? Jo, det viser et fruktfat. Fruktfat??? Hva i all videste verden er så spesielt med et fruktfat? Det er ikke så mye fruktfatet, men det som faktisk ligger bak. En tanke. En holdning. Stolthet.

Fruktfatet har et tydelig fingeravtrykk. Og fingeravtrykket sier en god del om personen bak; tanke for de som blir fatet servert, holdningen overfor de samme menneskene og stolthet over jobben man gjør blir tilkjennegitt.

Og derfor er jeg stolt. Fordi jeg får jobbe med mennesker som faktisk bryr seg om dem vi er satt til å hjelpe.

Hva med fordommene, da?

Jeg har vært på kurs i dag. et kurs med deltakere innen mange vidt forskjellige virksomheter. Og da må jeg bare innrømme at egne fordommer overfor en mengde yrkesgrupper ble satt ettertrykkelig til veggs.

Og skal jeg være ærlig, så var det faktisk fullt fortjent!